Politiskt samtalscafé

Stadsviken/Malmudden S-förening bjuder in alla medlemmar till ett politiskt samtalscafé på partiexpeditionen

Syftet är att erbjuda och skapa tillfällen för oss alla som vill prata om politik på nationell nivå. Ge alla en möjlighet att utveckla sina kunskaper och insikter på ett informellt sätt om de områden som var och en är intresserad av.

Temat den 30 augusti är klimatpolitik.

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Partiexpeditionen (Kapellgränd 7, Örnäset Centrum)