Arbetarekommunens styrelse

Styrelsens uppgift är att agitera för partiet och dess politik, att utarbeta kommunalpolitiska program, att ansvara för arbetarekommunens ekonomi och medlemsadministration samt att stödja de socialdemokratiska föreningarnas och klubbarnas verksamhet.

Ordförande

Kent Ögren
E-postadress: kent.i.ogren@gmail.com

Vice ordförande

Maritha Meethz
E-postadress: maritha.meethz@gmail.com

Kassör

Kristina Lindqvist
E-postadress: kristina.lindqvist@outlook.com

Medlemsansvarig

Anna-lena Andersson
E-postadress: annalena.andersson59@yahoo.com

Studieansvarig

Jesper Persson
E-postadress: jesperbjornpersson@gmail.com

Facklig ledare

Ann-Margreth Brandell
E-postadress: annmargrethbrandell@gmail.com

Ledamot

Tim Larsson
E-postadress: timothy_larsson@hotmail.com

Ledamot

Daniel Smirat
E-postadress: daniel.smirat@gmail.com

Ledamot

Lina Kröger
E-postadress: linakroger@gmail.com

Ledamot

Fredrik Bruhn
E-postadress: johan.fredrik.bruhn@gmail.com

Ersättare

JP Kostet
E-postadress: jpkostet@yahoo.com

Ersättare

Peter Thornberg
E-postadress: peter_thornberg@hotmail.com

Ersättare

Helene Geelnard
E-postadress: rymdis@hotmail.com

Ersättare

Mikael Karlberg
E-postadress: karlberg5@telia.com

Ersättare

Bodil Wennerbrandt Sevastik
E-postadress: bodil.sevastik@gmail.com

Ersättare

Inger Wikman
E-postadress: inger53_09@hotmail.com

Kommunstyrelsens ordförande

Carina Sammeli
E-postadress: carina.sammeli@lulea.se

Ordförande SSU Luleå

Felicia Lindberg
E-postadress: felicialindberg9823@gmail.com

Kommunstyrelsens vice ordförande

Fredrik Hansson
E-postadress: fredrik.hansson@lulea.se