Partiexpeditionen

Partiexpeditionen arbetar med partiorganisationen och finns som ett stöd för förtroendevalda inom kommunen likväl som S-föreningar och medlemmar.

Kontakta oss för alla frågor kopplade till Socialdemokraterna i Luleå.

Kiki Knezevic ombudsman

Ombudsman

Kiki Knezevic
E-postadress: kiki.knezevic@socialdemokraterna.se
Telefonnummer: 073 542 16 06