NYHET

Fredrik Hansson ordförande i Healthy Cities Sverige

Vi vill gratulera vår vice ordförande i kommunstyrelsen, Fredrik Hansson, till ordförandeskapet i nätverket Healthy Cities Sverige

Healthy Cities nätverk är ett forum för både politiker och tjänstepersoner att träffas och utbyta erfarenheter inom folkhälsoområdet. Nätverket arbetar inte bara lokalt, regionalt och nationellt utan även internationellt och är ett organ under WHO.

Healthy Cities nätverk har inte minst en viktig roll i att vara en röst för det förebyggande och främjande arbetet för jämlik folkhälsa och social hållbarhet.

"Jag ser fram emot att tillsammans med en engagerad styrelse fortsätta nätverkets viktiga arbete med folkhälsofrågor" säger Fredrik Hansson (S)

fredrikhanssonhealthycities