NYHET

Överenskommelse om framtidens energisystem

SSAB och Luleå Energi har undertecknat en överenskommelse om ett fortsatt och fördjupat samarbete kring Luleås framtida energisystem.

Det kommunala bolaget Luleå Energi och SSAB tar stora steg mot fossilfri och cirkulär fjärrvärme i Luleå!

Avtalet som nu satts på plats är ett tillägg till en redan befintlig avsiktsförklaring mellan SSAB och Luleå kommun med bolag, och tar fasta på gemensamma lösningar för en fossilfri, industriell omställning.

"Vi ser att industrisamarbete även i framtiden kommer vara en stor och viktig del i Luleås energisystem. Det finns alla möjligheter att bibehålla våra konkurrenskraftiga energipriser även i framtiden. Idag är vi billigast i landet för fjärrvärmen och självklart strävar vi efter att fortsatt ha den positionen." säger Jens Lundqvist (S), styrelseordförande i Luleå Energi.

Samarbetet inkluderar en utredning om hur planerad energiåtervinning från SSABs framtida anläggning kan integreras med framtidens fjärrvärmesystem, hur tidslinjen för omställningen av Luleås energisystem ser ut i relation till SSABs planerade omställning till fossilfritt, hur en framtida ersättningsmodell kan se ut bolagen emellan, samt samverkan för offentlig finansiering vid eventuella investeringar.

Härliga nyheter för den gröna omställningen!