NYHET

Landsbygdsutveckling i fokus

Medborgardialog i Sörbyarna, Mittbyarna och Norrbyarna blir underlag för framtida planer

Luleå kommun har anordnat 3 medborgardialoger tillsammans med föreningarna för Sörbyarna, Mittbyarna och Norrbyarna för att ta fram en plan om kommunal service på landsbygden. De inbjudna har varit representanter från föreningslivet i de olika byarna.

Johanna Lundmark, föreningsaktiv i Råneå ger följande kommentar "Jättebra möte, vi har saknat att politiken vill lyssna på våra behov, så det är bara positivt att de kommer till oss och verkligen tar sig tid".

"Det är bara att lägga sig platt, vi har varit för dåliga på att lyssna, vilket jag medger på alla de här mötena. Det här är ett jätteviktigt underlag för oss nu när vi ska ta fram en plan för landsbygdsutvecklingen. Jag kan redan nu säga att det troligen blir tre olika planer, helt enkelt för att behoven ser olika ut för de olika områdena." säger Fredrik Hansson (S), vice ordförande i kommunstyrelsen för Luleå kommun.

All information och medskick som har insamlats på medborgardialogerna ska bearbetas av kommunens tjänstepersoner och när det börjar bli förslag så är det inte omöjligt att det blir fler medborgardialoger.