NYHET

Representantskap i Sörbygården

Söndagen den 21 maj samlades representantskapsombud från alla S-föreningar i Luleå och Måttsund S-förening var värdar.

På agendan var det workshop om landsbygdsutveckling samt en hel del viktiga beslut som fattades. I en varm lokal som osade sommar och med god fika i fokus blev det ett bra möte.

Följande beslut fattades:
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden
Maritha Meethz

Socialnämnden, ersättare
Agid Hassan

Barn och utbildningsnämnden, ersättare
Angelica Lipkin
Necdet Bilen

Överförmyndarnämnden, ersättare
Alice Lind

Begravningsombud
Björn Diamant

Nämndemän till Tingsrätten
Angelica Lipkin
Paiman Saifouri
Ann-Margreth Brandell
Omar Jakobsson
Margareta Bladfors Eriksson
Adam Dahlberg
Maria Palmgren
Tord Henriksson
Kerstin Drugge
Fredrik Bergstedt
Elisabeth Ericsson
Björn Diamant
Kerstin Olsson
Tim Lilja
Pernilla Landgren
Hans Palmgren
Brita Ström
Jan-Erik Vestin
Alice Lind

Länsrätterna fattades det beslut om på ett förstärkt distriktsstyrelsemöte, då fick Luleå följande namn
Övre hovrätten Norrland
Ralf Lövgren
Carl-Anders Johansson

Förvaltningsrätten
Ann-Christine Larsson
Anneli Ahlbäck
Carl-Anders Johansson
Jose Vallejos
Margareta Bladfors Eriksson
Paiman Saifouri
Pernilla Landgren
Rolf Kjell
Tanya Jendersen
Tord Drugge
Tord Henriksson
Yvonne Bergqvist

Jurymän för tryckfrihetsmål
Eva Hedesand Lundqvist
Carl Anders-Johansson
Ralf Lövgren