NYHET

Undersköterska blir skyddad titel

Luleå Kommun ersätter ansökningsavgiften för kommunens anställda inom socialförvaltningen som har undersköterskeutbildning

Våren 2021 beslutade riksdagen på förslag från den Socialdemokratiska regeringen att undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel. Från och med 1 juli 2023 är undersköterska därmed en skyddad titel.

För oss i Socialdemokraterna har det varit viktigt att tydliggöra undersköterskornas unika roll i äldreomsorgen och sjukvården. Den nya yrkestiteln innebär att man behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.

Socialförvaltningen i Luleå, med stöd Socialnämndens ordförande Bodil Wennerbrandt Sevastik, har fattat beslutet att ersätta ansökningsavgiften för alla tillsvidare- och visstidsanställda som har undersköterskeutbildning. Anställda kan begära ersättning på kommunens HR-portal efter ansökan om legitimation gjorts på Socialstyrelsens hemsida.

– Vi vill lyfta det viktiga arbete som undersköterskor gör och därför uppmuntra till att ansöka, säger Bodil Wennerbrandt Sevastik (S), socialnämndens ordförande.

Ansökningen gör man här:
https://legitimation.socialstyrelsen.se/legitimation/ Länk till annan webbplats.