NYHET

Snart börjar bygget av Luleås nya hamn

Historisk milstolpe för hamnen och Luleå!

Stor enighet i Luleås kommunfullmäktige - snart börjar bygget av Luleås nya hamn.

Gröna omställningen sker i Norrbotten och den sker nu, därför måste en ny hamn byggas. Det sker investeringar i mångmiljardklassen och för att allt detta ska bli verklighet krävs det lösningar med externa aktörer.

– Det är ett måste för att realisera en ny hamn i Luleå. Vi tycker att de stora investeringarna som behöver göras primärt ska bäras av de aktörer som är beredda på att ta investeringarna i hamnen. Då minskar vi också risken för skattebetalarna i Luleå. Beslutet i kommunfullmäktige innebär också att oavsett vilken lösning vi går vidare med så förblir Luleås hamn allmän och vi fortsätter behålla rådigheten över hamnområdet, säger Daniel Smirat, styrelseordförande för Luleå Hamn och ordförande i kommunfullmäktige (S).

Kommunfullmäktiges beslut ger Luleå Hamn i uppdrag att hitta en lösning för hamnens utbyggnad, där en eller flera externa parter genom avtal ges koncession att finansiera, bygga och operera delar av hamnverksamheten. Alternativt kan hamnverksamheten drivas i ett gemensamt ägt bolag.

Du kan läsa mer om beslutet här

https://portlulea.com/.../nyhet-lulea-hamn-far-gront.../ Länk till annan webbplats.