NYHET

I oktober startar pilotprojektet för fältare

Hållbara Luleå med S, V och MP har tillsammans med socialförvaltningen kommit fram till att starta ett pilotprojekt från och med söndagen den 1 oktober 2023 till årsskiftet 2024

Projektets huvudsyfte är att utvärdera och ta fram ett arbetssätt som kan få en grund i vad Luleå behöver utifrån våra lokala förutsättningar. De som deltar kommer arbeta i nära samverkan med flera aktörer så som socialförvaltningen, polis, skolor, fritidsgårdar och de viktigaste; ungdomarna.

Bodil Wennerbrandt Sevastik (S), ordförande i Socialnämnden, kommentarer projektet följande ”Det viktigaste är att ta fram ett långsiktigt och hållbart arbetssätt, vi ser mycket positivt på piloten som drar i gång i oktober. I början blir det en kväll i veckan och varannan helg men vi kommer arbeta agilt och se var och när det behövs.”

- Redan i våra inledande samtal mellan samarbetspartierna efter valet pratade vi om att den här typen av verksamhet behövs i Luleå. Jag är glad att vi nu har tagit ett stort steg framåt genom det här projektet, säger Mathias Karvonen, gruppledare för Vänsterpartiet i Luleå.